Sekretariatet informerer

Grundet den sene løsladelse i Minden og Soltau rykkes rettidig indsendelse af resultatfilen til senest onsdag den 20. juli 2016 kl. 8.00.

/Sekretariatet