Regionsmøder 2016

I henhold til DdB's love § 18 skal der afholdes regionsmøder i august måned vedr DdB's kapflyvningsplan 2017 og 2018.

Dagsorden i henhold til lovenes § 18 stk 2.

Møder afholdes således:

Region Syd 16/8 kl. 19.00 Søndermarkshallen i Vejle

Region Nord 17/8 kl. 19.00 DAN 031 Randers klubhus i Randers 

Region Øst  21/8 kl. 9.00 Hedehuset i Hedehusene

/Sekretariatet