Ny og spændende konkurrence: ”000 Cup”

Alle medlemmer af De danske Brevdueforeninger kan nu bestille fodringe mærket ”DAN 000” hos Søren Andersen for 100 kr. pr. stk. Hvert medlem kan købe et ubegrænset antal ringe.

Duer med ”DAN 000”-ringe deltager fremover i en flyvekonkurrence på den årlige Antwerpen-flyvninger.

Provenuet fra ringsalget fordeles over tre år med 1/3 af den samlede pulje i regionerne Nord, Syd og Øst.

”DAN 000”-duer deltager i konkurrencen fra 1-års stadiet og så længe, de er aktive kapflyvere, og den enkelte due kan dermed principielt æske præmie over flere sæsoner. Konkurrencen afvikles første gang i sæson 2023.

Konkurrencen opgøres hvert på regionsbasis med 1., 2. og 3. præmie til regionens højest placerede ”DAN 000”-duer. Præmiesummen fordeles med 50% til nummer 1, 30% til nummer 2 og 20% til nummer 3.

Ringe bestilles hos Søren Andersen på mail: soerenandersen61@gmail.com