Hovedbestyrelsen orienterer

Hovedbestyrelsen har været samlet for at forberede de kommende Regions møder. Der er udarbejdet et oplæg til en kapflyvningsplan for 2017-2018 til brug på disse møder. Oplægget kan hentes her.

Venligst orienter Sekretariatet om hvor mange I kommer til regionsmødet senest fredag den 12. august 2016.

Vel mødt.

/Hovedbestyrelsen

 

Alle nyheder

Sider