Betingelser

Betingelser for banner-reklamer nederst på alle sider:

Bannerne bliver eksponeret nederst på alle siderne på websitet. Af hensyn til websitet’s videre udvikling forbeholder vi os ret til at ændre på eksponerings metode og form. Evt. ændringer til indgåede aftaler, vil blive aftalt særskilt med den enkelte annoncør.

Annoncørerne er selv ansvarlig for indholdet af bannerreklamen og leverer selv banner reklamen i aftalt størrelse og aftalt fil type. Vi kan være behjælpelig med kontakt til DdB’s designer.

Vi forbeholder os ret til at afvise bannere, der ikke er forenelige med DdB’s love og/eller moral kodeks.

Med ønsket om at dette websitet forbliver i overensstemmelse med det nuværende design, forbeholder vi os ret til, selvfølgelig i samarbejde med den enkelte annoncør, at tilpasse et ønsket annoncedesign.