Info fra Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen har tidligere redegjort for situationen omkring antal afsendte duer på kapflyvningerne.

 

Vi henviser til denne tidligere nyhed Information fra Hovedbestyrelsen | De danske Brevdueforeninger (brevduen.dk).

 

Vi har igen drøftet muligheder og scenarier for de kommende uger. I uge 25 og 26 er der sendt lidt flere duer end der var budgetteret. Det er ikke tilstrækkeligt til, at der kan rettes op på den manglende økonomi for tidligere uger, men vi har valgt at se tiden an endnu en uge og gøre status efter denne uges flyvninger. Vi håber på god opbakning med såvel gamle duer som unger ved de korte flyvninger i uge 27.

 

Nærmere følger således efter uge 27.

 

-/Pia