Information fra Hovedbestyrelsen

 

Hovedbestyrelsen har ved et onlinemøde den 23.06.2021 gennemgået sæsonens forløb indtil og med uge 24.

Situationen er den, at vi som bekendt så os nødsaget til at aflyse flyvningerne i den første uge, således at DdB-programmet først blev startet op i uge 21.

Vi har opgjort, at vi til og med uge 25 mangler at afsende ca. 15.000 duer i forhold til det forventede dueantal, som vi havde budgetteret med. Dette medfører manglende gebyrindtægter svarende til ca. kr. 260.000. Ca. 8.000 duer og manglende gebyrindtægter på ca. kr. 80.000 relaterer sig til aflysningen af uge 20.

Det er vores vurdering, at der desværre også vil være vigende dueantal de kommende uger, omend vi ser frem til, at vi kommer i gang med ungeflyvningerne, som mange medlemmer forhåbentlig vil bakke op omkring.

Vi har drøftet et scenarie, hvor vi ser ind i, at der enten skal spares på omkostningerne ved afvikling af vores opsamling og flyvninger, eller gebyrindtægterne skal hæves, idet vi ellers kan forvente et væsentligt underskud på flyvningerne.

På den baggrund har hovedbestyrelsen besluttet, at det tidligere oplyste ekstra præmiebudget på kr. 50.000 alligevel ikke vil blive udsat i præmier i år. Vi havde besluttet, at udmelde proportioner med udgangen af denne uge, men det kommer således ikke til at ske.

Det er ikke vurderingen, at vi bør ændre på flyveplanen og de tilbud om flyvninger, som den indeholder lige nu. Vi har til gengæld besluttet, at vi efter uge 25 eller 26 vil vurdere, om vi er nødsaget til at forhøje gebyrerne resten af sæsonen. Vi overvejer, at gebyrerne kan blive forhøjet med 10-20%, men håber naturligvis, at det kan undgås.

Nærmere følger efter uge 25 eller 26.

Hovedbestyrelsen

Alle nyheder

10.08.2022 - 10:06
09.08.2022 - 18:07
08.08.2022 - 13:31
07.08.2022 - 21:08
04.08.2022 - 15:02
31.07.2022 - 13:00

Sider