Aflysning af repræsentantskabsmødet og referat fra Hovedbestyrelsesmødet

 

Hovedbestyrelsen har ved sit møde den 9. januar 2021 med beklagelse måttet beslutte at aflyse repræsentantskabsmødet i Brædstrup den 6. februar 2021.

 

Referatet af Hovedbestyrelsesmødet kan læses her og bliver tillige offentliggjort i Brevduen nr. 2/2021.

Link til HBs oplæg til kapflyvningsplan her!

 

Som følge af aflysningen har vi valgt ekstraordinært allerede nu at offentliggøre Brevduen nr. 1/2021, som pt. er i trykken og først var planlagt udgivet den 15.01.2021, hvor det lander i postkasserne hos dem, der modtager Brevduen fysisk. Det kan hentes her!

 

09.01.2021

På vegne af

Hovedbestyrelsen

Pia West Christensen

Alle nyheder