Referat af HB mødet 2 August 2020

 

Referat kan hentes her!

Oplæg til kapflyvningsplan 2021-2022 kan hentes her!