INFO FRA HOVEDBESTYRELSEN VEDR. SLIP I TYSKLAND

Vi har i dag været i kontakt med det tyske brevdueforbund.

 Det forholder sig sådan, at de tyske delstatsregeringer i dag har møde med forbundsregeringen om de lempelsestiltag, der skal iværksættes fra næste uge, herunder eksempelvis åbningen af grænsen til Danmark, som nogle måske i medierne har læst om, at Schlewig-Holstein foreslår åbnet fra 15. maj.

 Da en sådan plan først skal godkendes og derefter implementeres af embedsmænd m.fl. er det ikke sandsynligt, at vi allerede til den kommende weekend (uge 19) modtager tilladelse til at slippe duer i Tyskland og vi beder derfor de sektioner, som har planlagt flyvninger fra Tyskland i den kommende weekend om at ændre planerne.

 Vi forventer at kunne give en ny status senest onsdag i næste uge.