Dagsorden / Referat. Mødet 3-2-18

 

Repræsentantskabsmødets dagsorden.

 

1.    Mødet åbnes kl. 13.00 præcis
Præmieuddeling

 

2.    Valg af dirigenter

Jørn Borklund og Peter Pedersen er valgt


 

3.    Valg af stemmetællere
Michael Andersen 151, Brian Busch 027, Bente Knudsen 165,
a) Blandt repræsentanterne til brug ved afstemning med håndsoprækning.          b) Blandt tilhørende til brug ved skriftlig afstemning.

 

4.    Beretningen

Godkendt..

5.    Regnskab 2016/2017

Godkendt

6.    Lovændringsforslag

A.      Hovedbestyrelsen foreslår:
Kap. 4 §18 stk. 3 tilføjes følgende ordlyd: ”Hovedbestyrelsen fastsætter i forbindelse med fremsættelsen af kapflyvningsplanen i hvilke uger, der skal vedtages en gennemgående flyvning for hele landet. Landsflyvningerne er ikke omfattet af denne bestemmelse”.
Godkendt

B.      Hovedbestyrelsen foreslår:
Kapitel 1 ny § 8. Deltagelse i totalisatorvirksomhed eller offentlige væddemål med brevduer der bærer fast fodring jvnf. Kapitel 6 § 26 administreres af og skal godkendes af De danske Brevdueforeningers hovedbestyrelsen under ansvar overfor repræsentantskabet.
Godkendt

C.      Hovedbestyrelsen foreslår:
Kapitel 1 ny § 9.
Ophavs- og ejendomsretten til resultatlister og konkurrencer arrangeret af De danske Brevdueforeninger tilhører De danske Brevdueforeninger.
Godkendt

D.      189 Vendsyssel foreslår:
Kap. 1 ny § 5 indsat. Nuværende § 5-7 ændres til § 6-8.
§ 5 stk 1 "2 sektioner kan blive enige om at en forening eller et medlem overflyttes fra den ene sektion/konkurrenceområde til den anden sektion/konkurrenceområde. Beslutningen skal forlægges Hovedbestyrelsen til godkendelse. Hovedbestyrelsen kan beslutte at forelægge overflytningen for repræsentantskabet for endelig godkendelse.”
§5 stk 2 ”Foreninger kan ikke fremsætte forslag til ændringer af konkurrenceområder til repræsentantskabsmødet.”
Forkastet

Oversigt lovændringsforslag

Nuværende tekst

Ændres til

Hovedbestyrelsen udarbejder, under hensyntagen til de af regionerne fremlagte konklusioner/ønsker, og med skyldig hensyntagen til økonomiske og praktiske transportforhold m.v. forslag til kapflyvningsplan til forelæggelse på repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen fremsætter sit forslag til de kommende 2 års kapflyvningsplan til offentliggørelse senest den 1. september på DdB’s hjemmeside.

Hovedbestyrelsen udarbejder, under hensyntagen til de af regionerne fremlagte konklusioner/ønsker, og med skyldig hensyntagen til økonomiske og praktiske transportforhold m.v. forslag til kapflyvningsplan til forelæggelse på repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen fremsætter sit forslag til de kommende 2 års kapflyvningsplan til offentliggørelse senest den 1. september på DdB’s hjemmeside.
Hovedbestyrelsen fastsætter i forbindelse med fremsættelsen af kapflyvningsplanen i hvilke uger, der skal vedtages en gennemgående flyvning for hele landet. Landsflyvningerne er ikke omfattet af denne bestemmelse.

7.    Valg til hovedbestyrelsen

På valg er:
Gruppe 1 & 2: Niels Larsen Genvalgt
Gruppe 3 & 5: Erik Rasmussen (Ønsker ikke genvalg) Pia West 031 Valgt
Gruppe 4 & 6: Villy Petersen Genvalgt

Landsvalg

Peter Andersen Genvalgt
Henrik Larsen Genvalgt

8.    Valg af revisor og suppleant.

Revisor:      Finn Nielsen Genvalgt
Suppleant: Henrik Lund Jensen Genvalgt

 

På hovedbestyrelsens vegne

    Erik Dybdahl

        formand

                                                                              /Bjarne Borresen

 

                                                                                  Forretningsfører