Referater

Dagsorden / Referat. Mødet 3-2-18

 

Repræsentantskabsmødets dagsorden.

 

1.    Mødet åbnes kl. 13.00 præcis
Præmieuddeling

 

2.    Valg af dirigenter

Jørn Borklund og Peter Pedersen er valgt


 

Referat af repræsentantskabsmødet 4-2-2017

Repræsentantskabsmødets dagsorden.


 

 

1.    Mødet åbnes kl. 13.00 præcis
Præmieuddeling

 

2.    Valg af dirigenter 
 Ole Lundbøl & Peter Petersen er valgt

 

Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013

Referat af repræsentantskabsmødet februar 2013.

1) Møde åbnes kl. 13

2) Valg af dirigenter

  • Ole Lundbøl
  • Jørn Boklund

Præcisering af dagsordenenes punkt omkring DM mesterskabet.

3) Valg af stemmetællere
a) Blandt repræsentanterne til brug ved afstemning via håndsoprækning.
Alle repræsentatnter der sidder yderst i rækkerne ind mod gangen.

b) Blandt tilhørerne til brug ved skriftelig afstemning.
Søren Nielsen 027 - John Jensen 077 - Dion Esmann 074 - Thorbjørn Nielsen 035

REFERAT HB-MØDE 20. JUNI 2012

Mødereferatet fra HB-mødet den 20. juni 2012 i Vejle er nu klar og kan hentes i PDF-format her.

Referatet vil desuden blive trykst i resultatbladet for uge 26.

/Sekretariatet

Referat af hovedbestyrelsesmødet 25. februar 2012.

Hermed referat af senest afholdte hovedbestyrelsesmøde afholdt 25. februar 2012 i sekretariatet Linde.

Tryk Her for at få vist filen

Redaktionen

Subscribe to RSS - Referater