Referat af repræsentantskabsmødet 4-2-2017

Repræsentantskabsmødets dagsorden.


 

 

1.    Mødet åbnes kl. 13.00 præcis
Præmieuddeling

 

2.    Valg af dirigenter 
 Ole Lundbøl & Peter Petersen er valgt

 

3.    Valg af stemmetællere

a) Blandt repræsentanterne til brug ved afstemning med håndsoprækning.  
      

      b) Blandt tilhørende til brug ved skriftlig afstemning.
Bente 165, Bjarne 086, Henrik 164 og Skjold-Petersen 103 

 

4.    Beretningen
 Efter debat. Godkendt..

 

                            5.     Regnskab 

                     Godkendt


6.     Lovændringsforslag

A.    DAN 100 Haslev foreslår:
Kap. 2 § 12 tilføjes efter linjen – Godkendelse af regnskabet fra det forløbne år – følgende:
Godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår, herunder retningslinjer for udbetaling af personlige diæter – honorar og kørepenge til bestyrelsen.

Oversigt lovændringsforslag

Nuværende tekst

Ændres til

 

Nyt

Kap. 2 § 12

Godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår, herunder retningslinjer for udbetaling af personlige diæter- honorarer og kørepenge til bestyrelsen

 

                         Ikke vedtaget!

 

7.    Valg til hovedbestyrelsen

På valg er:
DdB’s Landsformand: Erik Dybdahl Genvalgt
Gruppe 1 & 2: Ole Nielsen. Jan Qutrup valgt med 117 mod Ole 74
Gruppe 3 & 5: Tommy Rasmussen Genvalgt
Gruppe 4 & 6: Tage Gravesen
Frank Juhl valgt med 120 mod Mark Skovbo 110

8.    Kapflyvningsplan 2017-2018

Resultatet kommer i brevduen :)

A.    Se bilag A


9.Mesterskabsforslag

A.    Hovedbestyrelsen foreslår:

Mellemdistance sport
Højeste opnåede pointsum på 8 ud af 10 sportsdueflyvninger. Der medregnes 1. sportsdue på hver flyvning. Mesterskabet opgøres pr. sektion. Godkendt!

B.    Hovedbestyrelsen foreslår:
Langdistancemesterskab sport:
Højeste pointsum på 5 langflyvninger. Der medregnes 1. sportsdue på hver flyvning. Mesterskabet opgøres pr. sektion. Godkendt!

C.    Hovedbestyrelsen foreslår:
Langdistancemesterskab åbent:
Højeste pointsum på 5 langflyvninger. Der medregnes første due på hver flyvning. Mesterskabet opgøres pr. sektion. Godkendt!

D.    DAN 031 Randers foreslår:
At de langflyvermesterskaber der må blive besluttet (åben/sport) afgøres på 5 af 6 flyvninger, således der foretages fratræk af den dårligste flyvning. Trukket!

E.    DAN 220 Odense foreslår:
At vedtages Karlsruhe med morgenslip uge 28 som langflyvning medtælles flyvningen til langflyvermesterskaberne. Vindes på højeste opnåede pointsum på 5 ud af 6 langflyvninger. Trukket!

10.    Slipformer

 

A.    DAN 013 Svendborg foreslår:
På alle gennemgående lang- og landsflyvninger foretages landslip. På alle øvrige flyvninger foretages slip regionsvis. Ikke vedtaget!

11. Grænseændring

A.    DAN 194 Rex foreslår:
DAN 194 overflyttes fra Sektion 53 til Sektion 54 fra og med sæson 2017. Vedtaget!

12. Løsladere

Region Øst: Niles Johansen, 100 Haslev Genvalgt
Region Syd: Villy Petersen, 027 Esbjerg Genvalgt
Region Nord: Chr. Mikkelsen, 075 Morsø Genvalgt

13.Valg af revisor og suppleant.

Revisor:      Finn Nielsen Genvalgt
Suppleant: Jørn Boklund.

Medforbehold for ændringer

Referent Tommy