HB's forslag til kapflyvningsplan 2017-2018

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 26-27 august udarbejdet sit forslag til kapflyvningsplanen for 2017-2018.

Forslaget kan hentes her.

Evt. ændringsforslag, der ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet i februar 2017, skal være Sekretariatet i hænde senest 15. november 2016. Forslag kan kun indsendes af foreninger og skal være underskrevet af foreningens formand og mindst ét bestyrelsesmedlem jf. DdB's love § 12 stk. 2.

/Sekretariatet