HB's forslag til kapflyvningsplan 2017-2018

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 26-27 august udarbejdet sit forslag til kapflyvningsplanen for 2017-2018.

Forslaget kan hentes her.

Evt. ændringsforslag, der ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet i februar 2017, skal være Sekretariatet i hænde senest 15. november 2016. Forslag kan kun indsendes af foreninger og skal være underskrevet af foreningens formand og mindst ét bestyrelsesmedlem jf. DdB's love § 12 stk. 2.

/Sekretariatet

Alle nyheder

19.07.2024 - 10:11
15.07.2024 - 13:16
12.07.2024 - 13:36
11.07.2024 - 09:14
07.07.2024 - 08:29
03.07.2024 - 10:17
01.07.2024 - 12:27

Sider