HB's forslag til kapflyvningsplan 2017-2018

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 26-27 august udarbejdet sit forslag til kapflyvningsplanen for 2017-2018.

Forslaget kan hentes her.

Evt. ændringsforslag, der ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet i februar 2017, skal være Sekretariatet i hænde senest 15. november 2016. Forslag kan kun indsendes af foreninger og skal være underskrevet af foreningens formand og mindst ét bestyrelsesmedlem jf. DdB's love § 12 stk. 2.

/Sekretariatet

Alle nyheder

18.09.2023 - 09:47
17.09.2023 - 23:26
04.09.2023 - 12:27
30.08.2023 - 14:21
21.08.2023 - 12:41
17.08.2023 - 10:59
14.08.2023 - 12:09

Sider