Forretningsudvalget orienterer

Forretningsudvalget har afholdt møde den 17. juni 2015.

Referatet kan hentes her.

/Sekretariatet