Vælg et bogstav

FEJLGANG:

Et kontrolurs eller et elektronisk systems udsving i sekunder i forhold til sand tid. Bruges ved resultatberegning.