Vælg et bogstav

Bogstav S

Forkortelse for Skandinavisk Brevdue Union. Et brevduesamarbejde mellem de 3 nordiske lande Danmark, Norge og Sverige.

Koksgrå brevdue.

De danske Brevdueforeningers administration.

De danske Brevdueforeningers administration.

IT-system til resultatudregning m.m. for De danske Brevdueforeninger.