Vælg et bogstav

Bogstav I

Et stempel i kontroluret, hvorved kontroluret sættes igang før kapflyvning. Uret er hermed synkroniseret i forhold til sand tid.

Udtryk som bruges når man parrer duer sammen som er nært beslægtet.

Samling og registrering af brevduer til kapflyvning.

Internt forum for hovedbestyrelser og tilldsfolk.

Intrduktion til brevduesportens verden.