Vælg et bogstav

Bogstav P

Specielt spil på udvalgte kapflyvninger. Ens indsats pr. brevdue med mulig for store præmier.

Ungernes eneste føde de første ca. 8 dage, dannes under rugningen i forældre brevduernes kro.

Duesygdom.

Duesygdom.

Unger, som endnu ikke kan kurre.