Vælg et bogstav

ØJENTEGN:

Teori, hvor specielle tegn i brevduens øje, menes at kunne fortælle noget om brevduens evne som avler og kapflyver.