SEKRETARIATET INFORMERER

Justering.

Der er nu lagt en Justering klar på hjemmesiden med den ændrede kapflyvningsplan for uge 29. Den kan hentes her. Indlæs den i Foreningsprogrammet som en Justering.

Mesterskaber

Det åbne mellemdistancemesterskab er nu opdateret med de 2 divisioner. En lille programfejl har desværre forsinket opgørelse. Fordelingslisten med fratræk af én flyvning frem til og med uge 26 har ses her.
Status findes under MESTERSKABER

Uge 21

Flyvningerne i uge 21 medtælles ikke i mesterskabssammenhæng og antal flyvninger der kan fratrækkes bibeholdes 100%, som beskrevet i Reglementet 2013. Antallet af tællende flyvninger nedsættes med 1 flyvning.
F.eks Mellemdistance åbent 9 ud af 11 flyvninger. 

Indberetning af første due.

Vi skal på det kraftigste henlede opmærksomheden på at Reglementet's kapitel 12 gælder for alle medlemmer.

/Sekretariatet

Alle nyheder

14.06.2024 - 10:43
12.06.2024 - 08:49
08.06.2024 - 07:00
07.06.2024 - 13:54
06.06.2024 - 15:12
04.06.2024 - 10:15
03.06.2024 - 12:54
30.05.2024 - 13:20
28.05.2024 - 10:31

Sider