HB's forslag til kapflyvningsplan 2013-2014

I henhold til DdB's love skal hovedbestyrelsen senest 1. november fremsætte sit endelig forslag til de kommende 2 års kapflyvningsplan senest 1. november.

HB's forslag kan hentes her.

/Sekretariatet