NIMBUS-SPIL OPDATERET!!!

NIMBUS UGE 23, 25 og 29

Der har desværre sig et uforudset teknisk problem i Foreningsprogrammet, som betyder at R-spils kolonnen ikke åbnes korrekt. Vi har derfor flyttet NIMBUS-spillet i ovenstående 3 uger til kolonnen Z-spil.

Der er en Justering klar til alle foreninger på DdB's hjemmeside. Husk at køre den ind som en Justering! Tryk Her!


Medlemsprogrammet skal ligeledes opdateres med en overførsel fra Foreningsprogrammet. 

1) Indbetaling og anmeldelse af duerne sker på indleveringsdagen.

2) Der indbetales kr. 100,- pr due.

3) Resultatopgørelsen sker Regionsvis (ingen præmiefordeling i sektionerne).

4) Det indkomne beløb udsættes  i hver region efter samme fordelingsnøgle som Lands-nimbus til München uge 32.

5) Der skal markeres i rubrikken Z i Forenings- og Medlemsprogram.

 

/Sekretariatet