SÅ ER DET LIGE FØR....

HUSK!

I henhold til Reglementets kap. 8 §8 stk. 6 skal alle foreninger indberetteduetallene senest torsdag kl. 20.00.

De foreninger, der kan nå at indberette regnskab til regnskab@brevduen.dk (forkert mail-adresse i Brevduen nr. 10), skal ikke gøre mere.

Øvrige foreninger skal sende en SMS til 1919 med deres duetal. SMS skal opbygges således:

FLYK fff uu kk aaa

FLYK = id til 1919
fff = foreningsnr
uu = ugenr
kk = kapflyvningskode (93=hvid, 94=rød, 91=orange, 92=grøn)

aaa = antal duer 

Koderne "kk" og "aaa" kan gentages i samme SMS.

Eksempel:

FLYK 127 21 93 52 94 54


Indberetning af kapflyvningsresultater.

Uanset at det er pinse skal Sekretariatet have modtaget foreningernes indberetninger af kapflyvningsresultaterne fra uge 21 senest tirsdag middag jf. Reglementet ( 29. maj 2012). De skal sendes til resultat@brevduen.dk.

God vind og pinse til alle.

/Sekretariatet