Opsamling Region Øst

Da vi på pakkepladsen i Haslev kan se at den løbende ompakningen af duer nogle steder bliver forsømt, bringer vi her en lille genopfriskning af reglerne for opsamling i øst.

I uge 22 måtte vi ompakke 12 kurve for at få plads til alle duer, dette kunne have været undgået såfremt nedenstående procedure var blevet fulgt.

Opsamling i region øst

Alle DdB flyvninger vil i 2023 blive transporteret med Garaldy udstyr, dette medfører en anden struktur på vores normale opsamling end den vi kender fra tidligere.

Den normale procedure med ompakning bortfalder og det er derfor de enkelte foreninger, der har ansvaret med at få fyldt kurvene op efterhånden som duerne bliver hentet ved klubhuset.

Arbejdsgangen i foreningerne bliver som følger: Såfremt en forening har 40 A og 40 U til en flyvning, pakkers der 28 A og 30 U i Garaldy kurve og disse plombes og der sættes mærkesedler på helt som normalt. De resterne 12 A og 10 U pakkes i små kurve der plombes og sættes mærkesedler på, også helt som tidligere. Når opsamlingen kommer, fyldes duerne fra de små kurve ind i de kurve på bilen, der ikke er fyldte. Såfremt alle kurve på bilen er fyldte, påbegyndes der i nye kurve, der så bliver efterfyldt ved næste forening osv. Ompakningen af duer i de enkelte foreninger skal foretages af 3 af hinanden uafhængige medlemmer.

 

Jeg håber, at dette lille skriv vil afhjælpe evt. spørgsmål, der må være i foreninger landet over.

 03.06.2024

På ordensudvalgets vegne

Niels Johansen

 

 

Alle nyheder

Sider