Paramyxoudbrud i Ålborg- seneste information

 

Fødevarestyrelsen har informeret DdB om følgende i forbindelse med udbruddet i Ålborg.

De medlemmer der bor i zonerne i Ålborg skal, hvis det ikke allerede er sket, registrere sig hos Fødevarestyrelsen i CHR- registret.

Registreringen er i dette tilfælde gratis.

Zonerne vil blive opretholdt i 30 dage efter udbruddet, med mindre screeningsprøver fra bestande i zonerne ikke er negative.

I bedste fald betyder det at zonerne ophæves den 22. juli 2023, informationen om ophævelsen vil blive bragt på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

 

/ Jørn Boklund