Udbrud af Paramyxovirus i Ålborg- aktuel situation.

Af Fødevarestyrelsens hjemmeside fremgår det at der er oprettet en 3 km beskyttelseszone og en 10 km overvågningszone.

Besætningsejere i 3 km og i 10 km zonen skal registrere sig hos Fødevarestyrelsen, det forudsætter vi at brevdueejerne gør hurtigst mulig.

Hermed link til Fødevarestyrelsens hjemmeside for registrering https://foedevarestyrelsen.dk/dyr/maerkning-og-registrering/registrering-af-dyrehold-i-det-centrale-husdyrbrugsregister-chr

Besætningsejere der bor indenfor 3 km zonen må forvente at få kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen.

Som situationen er her og nu skal alle dueslag i begge zoner holde deres duer indelukket, det er bekræftet i dag i en skrivelse fra Fødevarestyrelsen.

Der er en række medlemmer der har spurgt om hvor længe disse foranstaltninger vil blive opretholdt. Erfaringsmæssigt opretholdes zonerne Ca. 30 dage fra udbrudstidspunktet, medmindre der kommer nye udbrud.

 

 På vegne af Hovedbestyrelsen

 

Jørn Boklund

Alle nyheder

Sider