Landsudstillingen vil blive gennemført

 

Landsudstillingen vil blive gennemført.

 

De danske Brevdueforeninger har den 22. december modtaget en dispensation fra Fødevarestyrelsen til at afholde udstilling i Brædstrup.

Dispensationen er givet på følgende vilkår:

 

1.       Kun dueejere med en bestand på 100 duer eller derunder kan deltage.

2.       Dueejere der bor indenfor en overvågnings- eller beskyttelseszone, kan ikke deltage. Vær her opmærksom på
       det netop konstaterede udbrud i Stokkemarke nær Nakskov. 

3.       Gyldige vaccinations attester på udstillede duer skal fremsendes til sekretariatet.

4.       Dueejere der på sin ejendom har fjerkræ ud over duerne kan ikke deltage.

5.       Medlemmer der ønsker at have en salgsstand skal opfylde samme betingelser som ovenstående. Desuden skal            der føres optegnelse over hvem der køber duerne der sælges med navn og adresse, optegnelsen skal                        videregives til DdB.

6.       De ønskede oplysninger skal fremgå af anmeldelsesskemaer der skal indleveres til sekretariatet senest den 10. januar, se Brevduen nr. 22 af 15. december 2022.