Kapflyvninger uge 32

 

Vejrudsigten til den kommende weekend melder om høje temperaturer i Tyskland.

Transportudvalget har gransket vores transportkapaciteter og muligheden for at reducere antallet af duer i kurvene. Det er besluttet, at dueantallet til kapflyvningerne i uge 32 nedsættes til følgende:

KFK93: 18 hanner og 20 hunner

KFK90/92/94: 20 hanner og 22 hunner/unger

Antallet er naturligvis gældende for samtlige regioner.

Foruden ovennævnte tiltag tilstræbes løsladelse af duerne tidligst muligt for i videst muligt omfang at udnytte de kølige morgentimer til kapflyvningernes gennemførelse. I denne forbindelse ændres i uge 32 praksis med hensyn til løsladelse af duerne på mellemdistancen (KFK90-92 og 94). Normalvis løslades duerne på sportsflyvningen først, men i uge 32 ombyttes rækkefølges således, at unger og åben mellemdistance med gamle duer slippes først.

Proceduren for løsladelse er af sikkerhedsmæssige årsager således indrettet, at der kun må afplomberes og forberedes kurve til ét slip ad gangen for at forhindre fejlslip. Antallet af kurve i det samlede slip af KFK92 og 94 er markant større end sportsdueslippet og kræver længere forberedelsestid. Ved at indlede forberedelsen af det største slip før solopgang, kan begge slip dermed ske tidligere end ved den sædvanlige rækkefølge, hvilket vurderes at være optimalt under de givne vejrforhold.

God vind.

/Transportudvalget

Alle nyheder

12.07.2024 - 13:36
11.07.2024 - 09:14
07.07.2024 - 08:29
03.07.2024 - 10:17
01.07.2024 - 12:27
01.07.2024 - 09:50
24.06.2024 - 09:49
22.06.2024 - 07:36

Sider