Ændring af kapflyvningsgebyrer

Ændring af kapflyvningsgebyrer

 

Hovedbestyrelsen har i dag afholdt møde, hvor vi på ny har drøftet situationen omkring dueantal og økonomi på kapflyvningerne.

 

De netop afviklede flyvninger for uge 27 er gennemført med et dueantal som stort set svarer til det budgetterede. Vi ser imidlertid ind i, at det ikke vurderes at være muligt, at indhente de indtægter, som vi mangler for tidligere uger. Vi er fortsat af den opfattelse, at vi ikke bør ændre på flyveplanens udbud af kapflyvninger for den resterende del af sæsonen.

 

På den baggrund har vi valgt, at ændre kapflyvningsgebyrerne for ugerne 28 - 32 til følgende:

 

Flyvninger

Nuværende gebyr

Gebyr for uge 28 - 32

Mellemdistanceflyvninger (kort)

Kr. 10,00

Kr. 11,00

Mellemdistanceflyvninger

Kr. 20,00

Kr. 22,00

Langflyvninger

Kr. 30,00

Kr. 33,00

Marathonflyvninger

Kr. 80,00

Kr. 88,00

Antwerpen

Kr. 35,00

Kr. 38,00

 

Som det fremgår af ovenstående, så er alle gebyrer forhøjet med 10 %. Dette vurderes at kunne rette lidt op på det underskud, som der allerede er realiseret på kapflyvningerne. Der forventes dog stadig et underskud på kapflyvningerne i 2021.

 

Vi håber på medlemmernes forstående for situationen.

Der laves nye KAR filer. Til download for alle foreninger senest Tirsdag

 

 

-/Hovedbestyrelsen

 

Alle nyheder