Fugleinfluenza i Sønderjylland – opdatering

Nyhed fra den 06.07.2021: Nyt udbrud af højpatogen fugleinfluenza I en besætning ved Iller i Sønderjylland.

Desværre har et nyt udbrud af fugleinfluenza ramt Sønderjylland. Fødevarestyrelsen har oprettet en 3 km (beskyttelseszone) og en 10 km (overvågningszone) omkring udbruddet. Det geografiske omfang fremgår af nedenstående kortudsnit. I zonerne gælder der særlige restriktioner for alle besætninger af fugle herunder duer. Yderligere informationer kan ses på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk. DdB har rettet henvendelse til Fødevarestyrelsen for at få afklaret hvilke forholdsregler der skal iagttages indenfor zonerne. Da der netop er kommet nye regler på dette område forventer vi først at få svar torsdag. For brevdueejere der bor indenfor zonerne betyder det at al kapflyvning ophører umiddelbart, og at duerne skal holdes inde indtil svaret foreligger. Indtil den nærmere afklaring forligger skal opmærksomheden henledes på at der ikke må slippes duer indenfor zonerne, her tænkes specielt på flyvninger fra Gråsten, men også private træningsflyvninger.

Opdatering 07.07.2021

Der foreligger nu svar fra Fødevarestyrelsen på vore spørgsmål.

Vi må desværre meddele, at vi er i den situation, at brevdueejere, der bor i såvel beskyttelseszonen som overvågningszonen ikke må lukke duerne ud for daglig motion, duerne skal holdes inde. Deltagelse i kapflyvninger er således ikke tilladt. Opmærksomheden skal endvidere henledes på at slip af duer fra løsladelsespladser indenfor zonerne ej heller er tilladt, heller ikke private træningsflyvninger. Desuden må duer ikke flyttes ind eller ud af zonerne uden Fødevarestyrelsens tilladelse, det gælder også eventulle flytninger af duer til klubhuse.

Det skal påregnes at opretholdelse af zonerne vil vare min. 30 dage.

Foreningerne 070 Aabenraa og 240 Gråsten er kontaktet og informeret af Hovedbestyrelsen.

Situationen kan følges på dette link:

Veterinære zoner (fvst.dk)

hvor det også er muligt at se den konkrete zone. Bemærk at linket ikke virker optimalt på f.eks. en mobiltelefon.

Vi henviser i øvrigt til vores tidligere nyhed på hjemmesiden, hvor I kan orientere jer om hvad I er forpligtiget til: https://brevduen.dk/nyheder/3029.

Det er med stor beklagelse at vi må give vore sportsfæller i Sønderjylland denne for dem og brevduesporten triste meddelelse.

Hovedbestyrelsen

Alle nyheder

25.05.2022 - 22:40
24.05.2022 - 18:13
18.05.2022 - 15:51
18.05.2022 - 09:49
16.05.2022 - 11:08
12.05.2022 - 14:13

Sider