Sponsor auktion

Sponsorauktion.

I forbindelse med sponsorauktionen, har en lang række af Danske og Belgiske sportsfæller, skænket unger til auktionen. Vi forventer ca. 70 unger.

Hele beløbet går ubeskåret til de 2 sponsorflyvninger på præmier a kr. 1000,- 

Jeg har til nu modtaget en del stamtavler.

De sportsfæller som har givet tilsagn, men som endnu ikke har fremsendt stamtavler, må meget gøre det, så jeg har dem senest den 5. april, og gerne før.

Jeg har aftalt med Martin Hansen, at så snart jeg har alle stamtavler, sender jeg dem til ham, så han kan starte auktionerne, når det passer ind i deres plan.

Der afholdes 2 auktioner a ca. 1 uges varighed. Startprisen vil være kr. 500.

Der vil blive solgt 1 unge fra hvert slag på hver auktion.

Stamtavlerne skal sendes til a.porsmose@hotmail.com 

Bemærk:

Det eneste kriterie er, at ungerne skal være født senest med udgangen af maj måned. Selvfølelig gerne før.

Når auktionerne er overstået, vil køberne modtage en mail fra M&C Hansen, vedr. indbetaling, og der vil være anført et kontonr (til DDB), hvortil beløbet sendes.

Når køberne har betalt, vil giveren blive underrettet om at der er betalt, samt hvem køberen er, og ungerne er således frigivet.

Køberen skal rette henvendelse til giveren, og de aftaler indbyrdes angående overdragelse af ungen.

Der vil komme nærmere her på hjemmesiden vedr. auktionernes start.

På sponsorudvalgets vegne, 

Arne Porsmose.

Alle nyheder

10.08.2022 - 10:06
09.08.2022 - 18:07
08.08.2022 - 13:31
07.08.2022 - 21:08
04.08.2022 - 15:02
31.07.2022 - 13:00

Sider