Mesterskaber og præmier – opdatering

 

I forbindelse med aflysningen af kapflyvningerne i uge 28 samt annulleringen af flyvningerne fra Antwerpen og Freiburg i uge 27 meddelte Hovedbestyrelsen den 16.07 her på hjemmesiden, at disse aflysninger ikke gav anledning til ændring af mesterskabsopgørelserne. Som eksempel blev givet opgørelsen af DM Lang Åben, hvor 4 ud af 5 flyvninger er tællende til mesterskabet jf. Ringlistens proportioner side 6-9. Idet én flyvning bortfalder tæller således fortsat 4 flyvninger.

Vandrepræmier udsat på aflyste flyvninger udgår samtidig for denne sæson.

Med stor beklagelse har omstændighederne nødvendiggjort endnu en aflysning af kapflyvningerne i uge 32, der berører mellemdistance- samt maratonmesterskaberne samt de DM-mesterskaber, hvori disse flyvinger indgår.

Hovedbestyrelsen har drøftet dette tema.

Med hensyn til mellemdistancemesterskaberne (inklusive DM) finder Hovedbestyrelsen rimelighed i, at princippet udmeldt den 16/7 fastholdes, idet de 10 tællende flyvninger er gennemført og dermed tæller, hvilket i praksis betyder, at der på mellemdistanceflyvninger ikke bliver tale om udskydelse af flyvninger..

For så vidt angår maratonflyvningen fra München forholder det sig anderledes – der er hidtil gennemført to maratonflyvninger, men ifølge proportionerne til DM Maraton tæller 3 af 4 flyvninger.

Hovedbestyrelsen finder udsættelsen af flyvningen med én uge problematisk i forhold til de mesterskabsdeltagere, der måtte være forhindret i at deltage grundet ferie eller lignende på grund af den uforudsete udsættelse. Samtidig er bestyrelsen bevidst om, at sæsonen for maratonentusiasterne allerede har betydet én aflysning, og dermed vil en beslutning om at lade München-flyvningen udgå af mesterskabsberegningen af denne grund betyde en stor sportslig forringelse for disse medlemmer.

Ud fra disse to modsatrettede hensyn har Hovedbestyrelsen valgt et kompromis, som efter bestyrelsens opfattelse tilgodeser den under omstændighederne optimale sportslige løsning:

DM Maraton vindes på 2 af 3 gennemførte flyvninger, hvilket betyder, at de medlemmer, der måtte være forhindret i at deltage, ikke nødvendigvis skal medregne flyvningen, medens øvrige medlemmer kan konkurrere på flyvningen om mesterskabspoint.

National Cup afvikles som tidligere udmeldt, hvori Münchenflyvningen indgår.

Hovedbestyrelsen har fuld forståelse for, at denne situation ikke lader sig løse til alles tilfredshed, og det er allerede nu besluttet at indarbejde retningslinjer for håndtering af lignende sager i fremtiden i det kommende års reglement.

/Hovedbestyrelsen

Alle nyheder

10.08.2022 - 10:06
09.08.2022 - 18:07
08.08.2022 - 13:31
07.08.2022 - 21:08
04.08.2022 - 15:02
31.07.2022 - 13:00

Sider