Aflysning af kapflyvninger i uge 32

 

Det tyske brevdueforbund har i dag grundet vejrudsigten for kommende weekend (høje temperaturer, luftfugtighed og inversion) meddelt forbud til transport af brevduer i forbindelse med såvel privat træning og kapflyvninger. For de tysktalende kan meddelelsen i sin helhed læses her: https://www.brieftaube.de/index.php/news/verband/480-verbandsmitteilung-flugverbote-2.html

 

Hovedbestyrelsen og Løsladerudvalget har på denne baggrund i enighed besluttet, at samtlige kapflyvninger i den kommende weekend (uge 32) dermed aflyses.

 

Det gøres samtidig opmærksom på, at ingen sektionsklubber fra og med fredag den 7. til og med søndag den 9. august ikke må arrangere kapflyvninger fra tyske stationer. Indenlandske stationer er tilladt.

Skulle sektioner ønske at arrangere flyvninger fra Tyskland på andre ugedage i denne eller næste uge, skal dette meddeles DdB med info om slipsted og planlagt dato på ddb@brevduen.dk, således vi kan få meddelt dette til det tyske forbund – i så fald må flyvningen ikke afvikles, før godkendelse er modtaget retur fra DdB.

 

Vejrudsigten ser p.t. lovende ud for weekenden i uge 33. Derfor forsøges det at afvikle landsflyvningen fra München med centralindlevering (efter nærmere fastlagt plan) onsdag den 12/8 med slip fredag den 14/8. Flyvningen vil som udgangspunkt blive afviklet med eftermiddagsslip, men jf. referat af HB-mødet 2/8 forbeholdes ret til at løslade duerne i tidsrummet fra 6 til 15, såfremt vejrudsigten ikke tillader optimale betingelser for et eftermiddagsslip. Betingelsen for gennemførelsen af flyvningen er et deltagerantal på 300 duer. Derfor skal dueantal foreningsvis forhåndstilmeldes til Anders Brøbech på andersbobroebech@gmail.com senest søndag den 9. august kl. 18. Ved tilmeldingen anmeldes for foreningen et bindende minimumsantal, hvilket betyder, at tilmeldes 5 duer er man forpligtet til at betale for disse, men er dog velkommen til på afsendelsesdagen at deltage med et højere dueantal. Endelig afgørelse i forhold til München-flyvningens gennemførelse træffes primo uge 33 og vil blive meddelt på DdBs hjemmeside.

 

Det er med allerstørste beklagelse, at Hovedbestyrelsen og Løsladerudvalget ser sig nødsaget til at træffe denne beslutning ved afslutningen af en i forvejen vanskelig sæson med mange vanskelige weekender for vores sport.

 

/ Hovedbestyrelsen