Mesterskaber og præmier

 

Da der måske er opstået tvivl informerer hovedbestyrelsen om, at de aflyste flyvninger i uge 27 og 28 ikke giver anledning til ændring af DdB’s officielle vandrepræmier, pokaler, mesterskaber og ærespræmier sæson 2020, som er optrykt i ringlistens side 6-9.

 

Der ændres således ikke på det antal flyvninger, som tæller til de forskellige mesterskaber. Som eksempel kan nævnes DM Lang – Åben, hvor 4 ud af 5 flyvninger tæller med. På grund af aflysningen er Antwerpen, som tæller alle 4 langflyvninger med. Det samme gælder DM-Maraton – Åben, hvor der stadig tælles 3 flyvninger med. Dette er kun eksempler på, at der ikke laves ændringer.

 

De vandrepræmier der var udsat på aflyste flyvninger vindes ikke i år.

 

National Cup justeres, således at km. antallet passer med 3 flyvninger.

 

16.07.2020/Sekretariatet