Aflysning af Freiburg og Antwerpen uge 27 samt aflysning af uge 28

Vejrsituationen i Tyskland, Belgien og Holland har siden fredag eftermiddag umuliggjort løsladelse af duerne i Antwerpen og Freiburg.

Løsladerudvalget har sammen med Transportudvalget og den øvrige Hovedbestyrelse arbejdet intenst på at finde alternative løsninger, der kunne muliggøre gennemførelse af disse to for mange sportskammerater vigtige flyvninger. Uanset hvilken model, der har været prøvet, har vejret stået os i vejen, og Løsladerudvalget har som en konsekvens heraf indstillet til Hovedbestyrelsen, at flyvningerne ikke kan gennemføres på forsvarlig vis i denne uge, hvilket er taget til efterretning.

Derfor er det med allerdybeste beklagelse fundet nødvendigt at aflyse Freiburg og Antwerpen, hvilket betyder, at duerne køres til Rendsburg, hvor de forventeligt løslades (uden for konkurrence) onsdag morgen/formiddag. Duerne slippes i Rendsburg, som det ville være sket på de ordinære flyvninger, dvs. Antwerpen-duerne slippes Region Syd og Nord sammen, medens Region Øst slippes separat. Freiburg-duerne løslades samlet for hele landet.

Grundet den øjeblikkelige vejrsituation og udsigterne til den kommende weekend samt sæsonens sværhedsgrad generelt har Hovedbestyrelsen vurderet, at det vil være sportsligt optimalt og for duernes tarv at aflyse DdB-flyvningerne i weekenden uge 28.

Hovedbestyrelsen vil snarest forholde sig til spørgsmålene om mesterskabsproportioner etc. og melde ud herom her på hjemmesiden. Klassespil opkræves ikke for de aflyste flyvninger i uge 27.

Denne beslutning er desværre bydende nødvending for duernes tarv, om end uden historisk fortilfælde og absolut ikke i tråd med Hovedbestyrelsens sportslige intentioner.

Resultatopgørelse for uge 27 (KFK 90, 92 og 94) indsendes senest onsdag den 8. juli kl. 12.

 

 

/HB