Information fra ompkaningspladserne:

- Der opfordres til at foreningerne til stadighed gennemgår deres kurve for fejl, det kan være defekte rundstokke i drikkelemme, løse bunde i kurvene, nummering af kurve der er ulæselige, manglende nummering på kurve.

 

- Der skal foreligge en klar aftale med  ompakningspladsen hvis duer skal fra en duemand til en anden duemand. Man kan ikke bare medsende en due i en papkasse og skrive uden på papkassen hvad der skal ske med duen, da dette giver en masse ekstra arbejde på ompakningspladsen. 

 

-”Manillamærker skal være tydeligt læselige, selvfølgelige med det korrekte antal duer og køn. Og overflødige mærker fjernes.”