Diskvalifikation af duer i region øst.

 

De Danske Brevdueforeningers (DdB) Ordens- og kontroludvalg, ved en af Regions Østs kontrollanter og Hovedbestyrelsesmedlem Søren Jakobsen, har foretaget slagkontrol på et af  004 Helsingørs medlemmers slag i forbindelse med nogle meget hurtige duer på rød flyvning 94 fra Jönköping. I forbindelse med slagkontrollen er der ikke konstateret nogle forkerte registreringer af duerne på slaget.

DdB’s Ordens- og kontroludvalg, ved Hovedbestyrelsesmedlem Jan Qvortrup og Hovedbestyrelsesmedlem Søren Jakobsen, har ligeledes gennemgået ompakningslister, kurveattester, indleveringspapirer, placering af kurvene i DdB containeren og mærkesedler på kurvene, i forbindelse med ompakning, i henholdsvis Hillerød og Køge. Der er ikke fundet fejl foretaget på ompakningspladserne i Hillerød og Køge, eller i placering af kurvene i DdB containeren.

Dog har DdBs ordens- og kontroludvalg fundet fejlmærkning af 4 kurve, hvor der er afmærket med forkert farve. Det drejer sig om kurv 17 og kurv 83, der er markeret med blå mærkesedler, og kurv 12 og kurv 34 der er markeret med røde mærkesedler. Alle kurve fra 004 Helsingør. Disse kurve skulle have været markeret på følgende måde. Kurv 17 og kurv 83 med røde mærkeseddel, da duerne heri var til Åben flyvning 94 fra Jönkôping. Og kurv 12 og kurv 34 med blå mærkesedler, da duerne heri var til Sports flyvning 90 fra Jönköping.

På baggrund af ovenstående fejl mærkning, fra 004 Helsingørs side, af kurvene er duerne i de pågældende kurve blevet pakket over i forkerte kurve og dermed sluppet i Jönköping på forkerte tidspunkter. Altså 004 Helsingørs sportsduer, og kun 004 Helsingørs sportsduer, er sluppet sammen med Region Østs åbne flyvning 94. Og 004 Helsingørs duer på den åbne flyvning, og kun 004 Helsingørs duer, er sluppet sammen med Region Østs sportsduer.

Dette medfører, at alle foreningens duer der har været placeret i ovennævnte kurve fra 004 Helsingør er diskvalificeret fra flyvningerne 90 Jönköping og 94 Jönköping, og resultaterne for de pågældende duer er ikke gældende på de 2 flyvninger. 

På vegne af DdBs Ordens- og Kontroludvalg

Jan Qvortrup og Søren Jakobsen