Lidt info fra Hovedbestyrelsen til sektioner, foreninger og medlemmer

 

Tilladelser fra Tyskland

Vi kan oplyse, at vi har modtaget information fra det tyske forbund om, at vi ikke kan forvente svar på vores ansøgning om slip af brevduer i Tyskland før tidligst fredag, den 8. maj 2020. Det indebærer, at de sektioner, som har planer om flyvninger fra Tyskland før dette tidspunkt ikke må gennemføre flyvningerne. Sektionerne får besked fra os, straks der er givet tilladelse. Vi anbefaler sektionerne, at der iværksættes alternative slip i de første uger. Vi gør samtidig opmærksom på, at ændring af stationer skal meddeles sekretariatet på ddb@brevduen.dk.

 

Tilladelser fra Sverige

Vi har til gengæld fået tilladelse til slip i Sverige. De sektioner der har sendt kapflyvningsplaner ind til DdB med Sveriges-flyvninger på kan gennemføre disse.

 

Sikkerhedsplomber

De sikkerhedsplomber, som blev indført sidste år, skal fortsat anvendes i år. Mange foreninger og sektioner indkøbte dem sidste år. De plomber der blev leveret sidste år var desværre af meget ringe kvalitet. Plomber indkøbt i 2019 kan ikke anvendes mere. Foreninger og sektioner har mulighed for at returnere de resterende plomber til sekretariatet, hvorefter de vil blive ombyttet uden beregning. Der er ligeledes mulighed for at bestille nye sikkerhedsplomber.

 

Ringliste 2020

Hovedbestyrelsen har besluttet, at ringlisten for 2020 kommer til at indeholde lidt flere ting end den plejer. Opsamlingsplanerne og sektionernes flyveplaner vil bl.a. indgå i ringlisten. Ringlisterne sendes foreningsvis til foreningernes kasserer umiddelbart inden opstarten i uge 21. Husk eventuelt at bestille ekstra eksemplarer til foreningerne, hvis I ønsker at have et par stykker liggende i jeres klubhus.

 

250-ringe

Det er fortsat muligt at bestille 250-ringe. Dette gøres på materialebestillingsformularen på DdB’s hjemmeside.

 

Husk at få bestilt eventuelle manglende materialer i god tid. Vi oplever pt. lang leveringstid på breve og pakker. I finder bestillingsformularen her http://brevduen.dk/indhold/materialebestilling.

 

På Hovedbestyrelsens vegne

Pia West Christensen

Alle nyheder

25.05.2022 - 22:40
24.05.2022 - 18:13
18.05.2022 - 15:51
18.05.2022 - 09:49
16.05.2022 - 11:08
12.05.2022 - 14:13

Sider