COVID19 og sæsonstart

Hovedbestyrelsen og sekretariatet modtager løbende en række henvendelser fra foreninger og medlemmer vedrørende COVID-19.

 

Vi henviser fortsat til vores nyhed af den 14.04.2020, som kan ses her http://brevduen.dk/nyheder/2883.

 

Vi anbefaler ligeledes, at I holder jer orienteret på Politiets særlige hjemmeside omkring COVID-19, som kan ses her https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark. Her kan I bl.a. læse om brug af klubhuse. Vi anbefaler ligeledes, at I orienterer jer om eventuelle særlige vilkår, som eventuelt måtte være udmeldt i de enkelte kommuner.

 

På vegne af Hovedbestyrelsen

Pia West Christensen

 

formand

Alle nyheder

Sider