Sekretariatet informerer - Antwerpen Sponsorflyvning

Præmieoversigten på Antwerpen sposorflyvning var genoptrykt i Brevduen nr 24.

En rettelse var desværre ikke kommet med:

Placering nr 22 Team CMN udgår.

Hent den ny oversigt her.

/Sekretariatet