Sekretariatet informerer

Sekretariatet er lukket i morgen den 30. august på grund af HB-møde.

Sekretariatet holder ferielukket fra mandag 2. september til og med den 15. september. 

Ved uopsættelige henvendelser kan følgende kontaktes telefonisk mellem 18.00 - 20.00 på hverdage:

Landsformand Pia West Christensen tlf 26 28 53 62 

Næstformand Tommy Rasmussen tlf 20 20 31 81

/Sekretariatet