Sekretariatet informerer

Bjarne Straszek har besluttet sig for at gå på pension og derfor stopper han sit virke på Sekretariatet med udgangen af august måned 2019.

Tusind tak til BS for en kæmpeindsats for dansk brevduesport og for en enestående arbejdsindsats på Sekretariatet gennem mere end 10 år.

/Bjarne Borresen