Løsladerudvalget informerer

Flyvningerne i uge 29

På grund af den vejrmæssige situation i såvel Danmark som Tyskland i denne weekend har Løsladerudvalget vurderet, at weekendens kapflyvninger ikke kan afvikles før mandag. Laxå forventes løsladt normalt lørdag.

Af hensyn til kørselsreglerne for lastbiler i Tyskland afgår bilen til Giessen planmæssigt fredag, medens bilerne til henholdsvis Altona og Hannover forbliver på pakkepladsen i Horsens indtil søndag, og på denne måde spares omkostninger til overliggerdøgn for vore rejseledsagere. Trailerne vil under dette ophold være plomberede, ligesom området er videoovervåget, og der er truffet aftale med pakkepladsens medhjælpere om at forestå fodring og vanding af duerne efter de forskrifter, der er gældende for vores kapflyvninger.

På baggrund af dette tiltag bliver der således tale om løsladelse mandag for duerne, der deltager på Region Nords flyvninger fra Altona samt Region Syds (samt Sektion 63) flyvninger fra Hannover.

Om end det ikke vurderes sandsynligt kan der blive tale om slip enten lørdag eller søndag af duerne i Giesen, hvis vejrforholdene mod forventning skulle tillade det, da disse duer grundet kørselsbestemmelserne ankommer normalt til slipstedet.

/Løsladerudvalget