HB informerer

HB informerer

Hovedbestyrelsen og Ordens- & kontroludvalget har modtaget en række henvendelser på baggrund af fejlslippet af Osnabrück-duerne i uge 25.

Som vi informerede jer om den 25.06.2019, så beklager vi fra Hovedbestyrelsens side meget, at en række medlemmer blev ramt af dette fejlslip, som førte til en diskvalifikation. Vi er blevet spurgt om og af enkelte anbefalet, at gebyrerne refunderes til de medlemmer, som er blevet ramt af fejlslip.

Dette er desværre ikke muligt, idet forholdet er beskrevet i reglementets kapitel 15, stk. 2. ”Ved diskvalifikation fortabes såvel gebyr som klasseindskud. Skyldes diskvalifikationen udelukkende en fejl hos DdB, bliver klasseindskud dog tilbagebetalt”.

De involverede medlemmer/foreninger vil modtage en kreditnota på klasseindskuddet for de diskvalificerede duer.

Vi kan oplyse, at der er gennemført en række initiativer, således at vi forhåbentlig ikke kommer i en lignende situation igen. Der er afholdt møde med vognmanden og efterfølgende er løsladerinstruksen blevet ændret og indskærpet overfor såvel rejseledsagere som løsladere.

 

Venlig hilsen

Pia West Christensen

Landsformand