Rapport vedrørende Osnabrück Region Syd uge 25

Rapport vedrørende Osnabrück Region Syd uge 25

 

På lørdagens to kapflyvninger fra Osnabrück (Sport KFK90 samt Åben KFK94) er der hjemkonstateret duer med usædvanligt høje hastigheder i forhold til øvrige konkurrenter i regionen.

 

Disse resultater har givet anledning til en detaljeret kontrol af resultaterne. Denne kontrol er udført i et samarbejde mellem Ordensudvalget, Løsladerudvalget, Transportudvalget samt DdBs adminstrative udvalg og Sekretariatet.

 

En analyse af de indberettede resultater viser, at regionens 33 hurtigste duer på sportsflyvningen (KFK90) har befundet sig i tre kurve, ligesom regionens 28 hurtigste duer på den åbne flyvning (KFK94) også har været afsendt i blot tre kurve.

 

Duerne har været transporteret til slipstedet i DdBs trailer 5, som efter hjemkomsten er blevet kontrolleret med henblik på at fastslå, om bilen fra ompakningsstedet i Horsens har været læsset fejlagtigt, hvorved enkelte kurve på grund af fejlplacering i bilen er blevet løsladt sammen med kurve fra en anden flyvning. Dette er ikke tilfældet, og bilen er pakket i overensstemmelse med instruks fra Sekretariatet samt den læsseplan, ompakningsstedet i Horsens efter pakning af duerne om torsdagen videresender til Løsladerudvalget.

 

En gennemgang af resultaterne på de to flyvninger viser, at de indberettede vinderduer (begge i Esbjerg) på de to flyvninger opnår hastigheder på henholdsvis 1160 og 1155 mpm, såfremt man antager, at disse fejlagtigt er sluppet sammen med Region Nord kl. 7. Dette svarer til, at de to duer således ville opnå placeringer som nr. 8 og 9 i Gruppe 6.

 

Duerne fra Region Nord har været læsset i containerens højre side i de øverste lag, medens de fejlslupne duer alle befinder sig i bilens venstre side. En nærmere gennemgang af løsladelsens afvikling med rejseledsageren på løsladelsesstedet viser, at kurvene i venstre side har været klippet fra morgenstunden, da rejseledsageren var nervøs for ikke at kunne nå de tre slip fra bilen inden for den planlagte tid.

 

Dette er i uoverstemmelse med DdBs løsladerinstruktion, som klart anviser, at der ved flere slip ikke må klippes plomber, før den foregående kapflyvning er løsladt.

 

Sekretariatet og det administrative udvalg har tirsdag eftermiddag afholdt møde med DdBs vognmand, som er ansvarlig for instruktion af rejseledsagerne for vore duer. Løsladerinstruksen vil straks blive indskærpet over for de involverede rejseledsagere, ligesom Løsladerudvalget ved gennemgangen med rejseledsagerne i forbindelse med løsladelsen fortsat vil gennemgå læsseplan og instruktioner omhyggeligt.

 

Med henvisning til de ved kontrollen dokumenterede fejlslip og med henvisning til DdBs reglement, kapitel 15, stk. 7, må duerne i de tre berørte kurve på hver af de to kapflyvninger desværre diskvalificeres.

Diskvalifikationen omfatter i alt 79 duer på KFK90 samt 63 duer på KFK94.

På KFK 90 berøres Esbjergforeningernes kurv nr. 1, 0111 ”Vejen” kurv nr. 38 samt 0117 ”Hornslet” kurv nr. 27, hvortil der ved ompakning er overført 13 duer fra 013 ”Svendborg”.

På KFK94 omfatter diskvalifikationen Esbjergforeningernes kurv nr. 12, 073 ”Skanderborg” kurv nr. 32 samt 016 ”Faaborg” kurv nr. 22, hvortil der ved ompakning er overført 6 duer fra 010 ”Nyborg”.

 

Der er udarbejdet lister med de involverede ringnumre til brug for viderebehandling af sagen hos Sekretariatet, som drager omsorg for, at resultatformidlingen korrigeres i overensstemmelse med nærværende afgørelse.

 

Fra Hovedbestyrelsens side beklager vi dybt denne helt uacceptable fejl, som rammer adskillige duer og sportskammerater. De iværksatte tiltag i forhold til procedurer på løsladelsesstedet vil blive fulgt nøje op, og det er en prioritet for hele den involverede tillidsorganisation og vores samarbejdspartnere, at sådanne fejl på ingen måde må ske eller gentage sig.

Diskede duer kan ses her : KFK90 & KFK94

 

Hovedbestyrelsen