Viggo Elofsson, Sverige er ikke mere

Viggo Elofsson, Sverige er ikke mere.

Viggo vil for rigtig mange skandinaviske brevduefolk stå som noget ganske særligt og som den altid hjælpende og styrende svenske ordførende formand.

Viggo var altid i et prægtigt humør når der blev kaldt til samling i FCI regi og på samme måde som når vore svenske venner var værter for os i SBU.

Selv om Viggo for en femten tyve år siden rømmede pladsen for at andre kunne komme til i SBF, virkede han med beredvillig hjælp til os, der besøgte Sverige ved årsmøderne. Han var manden der havde lyst til at være en vigtig del af værtskabet.

Sammen med hans søde fru Erna var Viggo altid festelig – saglig og behagelig at være sammen med. Erna var et sikkert rygstød for Viggo og vore tanker går i denne vanskelige situation til Erna, der på så prægtig vis har været en vigtig del af Viggo’s styrke som ordførende formand i SBF. Hun og familien nu står i en trist og svær situation.

Erna har heldigvis et lyst og venligt sind, så vi dine venner, tror og håber du kommer godt gennem den svære tid der kommer.

Gennem de sidste 40 år har vor opfattelse af Viggo og Erna været synonymt med svensk brevduesport. I en lang årrække var der tre stærke ledere i SBU landene, Viggo – Arvid og Erling. Ofte glædede de, sammen med deres fruer, forsamlingerne i Sverige – Norge og Danmark med dejlige taler ved de enkelte landes årsmøder og de tog sammen hånd om de udfordringer deres hverv medbragte.

Viggo var selv en sand mester i brevduesporten, de opnåede resultater vil altid være kendt, men de menneskelige egenskaber Viggo besad vil for os, der kendte ham gennem mange år, være det vi husker ham for.

Æret være Viggo Elofsson’s minde

De danske Brevdueforeninger

Erik Rasmussen og Erik Dybdahl

Alle nyheder

14.06.2024 - 10:43
12.06.2024 - 08:49
08.06.2024 - 07:00
07.06.2024 - 13:54
06.06.2024 - 15:12
04.06.2024 - 10:15
03.06.2024 - 12:54
30.05.2024 - 13:20
28.05.2024 - 10:31

Sider