Indberetning

På grund af de sene løsladelser skal resultaterne være Sekretariatet i hænde senest onsdag den 28. juni kl. 12.00, men meget gerne så hurtigst som muligt.

De der bruger DdB's indberetningssystem på pc skal være opmærksommer på at ugenr står til 25 og ikke 26.

/Sekretariatet

Alle nyheder

Sider